Thursday, July 12, 2012

UPSR SCIENCE : RELATIVE SIZE AND DISTANCE BETWEEN THE SUN, EARTH AND THE MOON (Year 4)

Assalamualaikum & Salam 1 Malaysia.

Related topic:-
THE EARTH & THE UNIVERSE


THE SIZE OF THE SUN, THE EARTH & THE MOON
SAIZ MATAHARI, BUMI & BULAN1. The Sun is much more bigger than the Earth and the Earth is much more bigger than the Moon. / Matahari adalah jauh lebih besar daripada Bumi, manakala bumi pula jauh lebih besar dari bulan.
2. The model below shows the comparison of the diameters of the Sun, the Earth and the Moon. / Model di bawah menunjukkan perbandingan diameter Matahari, Bumi dan Bulan.


Object            Diameter (km)          Average / Purata
SUN                1,400,000                         400
EARTH           12, 756                               4 
Moon               3,480                                 1

THE DISTANCE BETWEEN THE SUN, THE EARTH & THE MOON.
JARAK ANTARA MATAHARI, BUMI & BULAN.

From / Dari                 Distance / Jarak     Average / Purata      
Earth to the Sun      150,000,000 km              400
Earth to the Moon     384,000 km                     1 

THE PERFECT PLACEMENT OF THE EARTH IN THE SOLAR SYSTEM
KEDUDUKAN BUMI YANG IDEAL DALAM SISTEM SOLAR
1. The earth in the only planet in the Solar System that has living things./ Bumi ialah satu-satunya planet yang mempunyai hidupan.
2. Other planets are not conducive for living things because they are either too hot of too cold. / Planet lain tidak sesuai untuk hidupan kerana planet-planet itu sama ada terlalu panas atau terlalu sejuk.
3. The earth is ideal for living thing because:- / Bumi sesuai  untuk hidupan kerana:-
a) It receives enough light and heat from the Sun. / Ia menerima cahaya dan haba secukupnya dari Matahari.
b) It has plentiful supply of water. / Ia mempunyai bekalan air yang banyak.
c) It's atmosphere contains enough air for living things. / Atmosferanya mengandungi udara yang cukup untuk hidupan. 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...