Wednesday, May 16, 2012

UPSR SCIENCE: LIGHT (CAHAYA) Part 2 - Year 5

Assalamualaikum & Salam 1 Malaysia.

BOUNCING LIGHT
CAHAYA YANG MELANTUN


1. Light can be reflected.
    Cahaya boleh dipantulkan.
2. You can see your own image in the mirror. How does this happen?
    Anda boleh melihat imej diri anda di dalam cermin. Bagaimana perkara ini berlaku?
   a) The light from the light source falls on your body.
       Cahaya daripada sumber cahaya terkenapada tubuh anda.
   b) This light is reflected into the mirror.
        Cahaya ini dipantulkan oleh cermin .
   c) The mirror then reflects the image into your eyes.
       Cermin kemudiannya memantulkan imej ke dalam mata anda.
3. Ray Diagram can show the reflection of light.
    Gambar rajah Sinar boleh menunjukkan pantulan cahaya.


4. Object the have smooth & shiny surfaces like mirror and aluminium foil are good reflectors of light.
     Objek yang mempunyai permukaan yang licin dan berkilat seperti cermin dan keranjang aluminium adalah pemantul cahaya yang baik.
5. Reflection of light is very important in everyday life. Here are some of the examples:
    Pantulan cahaya sangat pentng dalam kehidupan seharian. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan patulan cahaya:

 a. Side mirrror / cermin sisi
The driver of a vehicle uses the side-view mirror to see vehicle at the back.
Pemandu kederaan menggunakan cermin sisi untuk melihat kenderaan belakang


b. Dental mirror / cermin pergigian
A dentist uses a dental mirror to look at the teeth of a patient.
Doktor gigi menggunakan cermin pergigian untuk melihat gigi pesakit.

c. Periscope / periskop
An officer in a submarine uses a periscope to look at the surface of the sea.
Pegawai di dalam kapal selam menggunakan teropong periskop untuk melihat permukaan laut.

d. Convex mirror / cermin cembung
Convex mirror are usually placed at a sharp bends of roads enable oncoming cars to be seen.
Cermin cembung biasanya diletakkan di selekoh tajam jalan raya bagi melihat kenderaan yang datang dari arah hadapan.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...